Polski psycholog online dla Polonii i Polaków mieszkających tymczasowo za granicą

Praca psychologa online z Polakami mieszkającymi poza Polską na stałe lub tymczasowo to ważny aspekt pracy psychologa internetowego, który może zaoferować pomoc i wsparcie osobom, które z powodów językowych, kulturowych, lub osobistych nie mogą lub nie chcą korzystać z usług psychologów stacjonarnych i lokalnych.

Polacy to naród wysoce mobilny, co pokazują statystyki wyjazdowe z ostatnich 10 lat i trend ten będzie się nasilać, czy to z powodów zawodowych, ekonomicznych, planów małżeńskich z cudzoziemcami, czy też ciekwości świata i dostępności podróżowania.

W oparciu do doświadczenie kliniczne mogę powiedzieć, iż osoby kontaktujący się w sprawie poradnictwa online to najczęściej:

1. Polacy, którzy mieszkają w miejscu, gdzie nie ma polskiego psychologa.

2. Osoby, które z powodów językowych i różnic kulturowych wolą korzystać z pomocy polskiego psychologa.

3. Polacy, którzy często zmieniają miejsce zamieszkania (podróże służbowe, sprawy rodzinne, partner mieszkający i pracujący w innym kraju lub mieście, itp.), i mogą tylko korzystać z terapii przez Internet.

4. Polacy, którzy czują się bezpieczniej (małe środowsko polonijne i mogą znać jedynego w danej okolicy polskiego psychologa prywatnie), i dlatego decydują się na terapię online z psychologiem mieszkającym w innym miejscu.

5. Polacy, którzy mieszkają w Polsce, ale trudno im znaleść specjalistyczną pomoc na miejscu, lub czują się bezpieczniej i wygodniej w kontakcie online.

6. Polacy, którzy ze względu na godziny pracy, małe dzieci, problemy zdrowotne, lub inne okoliczności osobiste, mają bardzo ograniczone możliwości chodzenia do gabinetu stacjonarnego.

7. Polacy, dla których jest ważne, aby polski psycholog też mieszkał poza Polską, co pozwala im mieć poczucie, że psycholog zna z pierwszej ręki różne sytuacje związane z Polonią i życiem na emigracji.

8. Polacy, u których jednocześnie występuje połączenie kilku powyższych czynników w tym samym czasie i pomoc psychologa online jest jedyną szansą na kontakt z profesjonalistą.

Oczywiście zakładam, że mogą istnieć jeszcze inne sytaucje i powody, dla których Polacy wybierają kontakt z polskim psychologiem przez Internet, ponieważ historie ludzkie generalnie i na emigracji szczególnie, są czasem trudne do skategoryzowania, co czyni zawód psychologa online zarówno potrzebnym, jak i ciekawą ofertą dla Polonii i nie tylko.

Z internetowymi pozdrowieniami,

Psycholog i seksuolog online Dr n. hum. Dariusz Skowroński

psycholog online PictureDS

 

 

 

 

 

Dariusz Skowroński © wszelkie prawa zastrzeżone

Zgodnie z prawami własności intelektualnej autor udziela zgody na cytowanie w celach edukacyjnych pod warunkiem pełnej adnotacji o źródle. Natomiast kopiowanie wypowiedzi, w tym przesyłanie całości lub jej fragmentów (tekst i/lub zdjęcia) dalej i rozpowszechnianie w formie papierowej lub elektronicznej, bez wcześniejszej zgody autora zabronione

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *