Home

Dr n.hum. Dariusz Skowroński

psycholog, terapeuta, 
seksuolog kliniczny 
i wykładowca akademicki

In Person and Online Counselling Biuro: Tokyo, Minami-Aoyama, 2-chomeBiuro: Tokyo, Minami-Aoyama, 2-chome


Counseling

Dr n.hum. Dariusz Skowrońsk

psycholog, terapeuta,
seksuolog kliniczny
i wykładowca akademicki

  • Międzynarodowe standardy i udokumentowane metody pomocy terapeutycznej przez Internet

  • Promocja psychologii klinicznej, społecznej, międzykulturowej i seksuologii.

  • Ponad 21 lat doświadczenia pracy klinicznej i akademickiej w Polsce, Australii, Singapurze i Japonii.

  • Coaching międzykulturowy w biznesie i wsparcie psychologiczne dla osób emigrujących.

  • Serdecznie zapraszam na blog edukacyjno-rozrywkowy, gdzie zamieszczane są artykuły, zdjęcia, ciekawostki.

  • Międzynarodowe standardy i udokumentowane metody pomocy terapeutycznej przez Internet
  • Promocja psychologii klinicznej, społecznej, międzykulturowej i seksuologii.
  • Ponad 21 lat doświadczenia pracy klinicznej i akademickiej w Polsce, Australii, Singapurze i Japonii.
  • Coaching międzykulturowy w biznesie i wsparcie psychologiczne dla osób emigrujących.
  • Serdecznie zapraszam na blog edukacyjno-rozrywkowy, gdzie zamieszczane są artykuły, zdjęcia, ciekawostki.

Dariusz Piotr Skowronski

Assistant Professor at Temple University Japan Campus Clinical and Cross-Cultural Psychologist Clinical Sexologist Counsellor and Psychotherapist