Home

Dr n.hum. Dariusz Skowroński

psycholog, terapeuta, 
seksuolog kliniczny 
i wykładowca akademicki

In Person and Online Counselling Biuro: Tokyo, Minami-Aoyama, 2-chomeBiuro: Tokyo, Minami-Aoyama, 2-chome


Counseling

Dr n.hum. Dariusz Skowrońsk

psycholog, terapeuta,
seksuolog kliniczny
i wykładowca akademicki

  • Międzynarodowe standardy i udokumentowane metody pomocy terapeutycznej przez Internet

  • Promocja psychologii klinicznej, społecznej, międzykulturowej i seksuologii.

  • Ponad 21 lat doświadczenia pracy klinicznej i akademickiej w Polsce, Australii, Singapurze i Japonii.

  • Coaching międzykulturowy w biznesie i wsparcie psychologiczne dla osób emigrujących.

  • Serdecznie zapraszam na blog edukacyjno-rozrywkowy, gdzie zamieszczane są artykuły, zdjęcia, ciekawostki.

  • Międzynarodowe standardy i udokumentowane metody pomocy terapeutycznej przez Internet
  • Promocja psychologii klinicznej, społecznej, międzykulturowej i seksuologii.
  • Ponad 21 lat doświadczenia pracy klinicznej i akademickiej w Polsce, Australii, Singapurze i Japonii.
  • Coaching międzykulturowy w biznesie i wsparcie psychologiczne dla osób emigrujących.
  • Serdecznie zapraszam na blog edukacyjno-rozrywkowy, gdzie zamieszczane są artykuły, zdjęcia, ciekawostki.

Dariusz Piotr Skowronski

Assistant Professor at Temple University Japan Campus Clinical and Cross-Cultural Psychologist Clinical Sexologist Counsellor and Psychotherapist
Dariusz Piotr Skowronski
Dariusz Piotr Skowronski2 months ago
Thank you CareFinder for the interview
Dariusz Piotr Skowronski
Expert School Advice for Mixed Children Living in Japan
While raising a child anywhere is a big job, raising one in Japan can present special challenges. Especially for parents of children with mixed Japanese heritage. Uchi-soto (which translates to "inside/outside") culture in Japan is a centuries-old societal structure that prioritizes belonging to gro...
carefinder.jp