Psycholog online

Poradnictwo w Internecie ma wiele zalet i posiada swoisty urok, który przyciąga coraz więcej osób zainteresowanych tą formą kontaktu. Najważniesze są następujące cechy:

 • Dla niektórych ludzi jest to najlepsza forma pomocy terapeutycznej
 • Elastyczność czasowa i przestrzenna Nie ważne, gdzie przebywasz, i która jest godzina, ponieważ terapeuta online łatwiej może Ci zaoferować dogodne terminy i godziny.
 • Bezpieczeństwo Możesz chronić swoje dane, i nawet nie musisz pokazać swojej twarzy, jeżeli wybierasz opcję kontaktu bez kamery
 • Wygoda Masz wpływ na to, gdzie spotykasz się z terapeutą na sesję z Internecie (dom, kawiarnia internetowa, czy nawet gdzieś w mieście, gdzie masz dostęp do połączenia online)
 • Szybkość Zwykle terapia przez Internet postępuje szybciej, ponieważ łatwiej otworzyć się i analizować swoje trudności.
 • Istnieją też ograniczenia, głównie natury technicznej, oraz to, że ograniczony jest kontakt niewerbalny, jeżeli nie używa się kamery
 • Pewne obszary pracy nie kwalifikują sie do poradnictwa online. Proszę zobaczyć wykaz w zakładce ‚grupy ryzyka’.

Poniżej możesz znaleść szczegółową analizę komunikacji w poradnictwie online, opartą o badania naukowe. Zachęcam do zapoznania się z tekstem.

 • Ben-Ze’ev (Ben-Zeev, 2005), twierdzi, że urok sieci tkwi w dostępności, wyobraźni, interaktywności, i anonimowości.
 • Dostępność w cyberprzestrzeni polega na szybkim wchodzeniu w alternatywną rzeczywistość sieciową, umożliwiającą łatwe korzystanie z wielu proponowanych opcji. Odnalezienie osoby i wykonanie określonej czynności jest prostsze, niedrogie, i nie wymaga wysiłku, ani zachodu.
 • Wyobraźnia sprawia, że Internet nabiera powabu poprzez brak jakichkolwiek ograniczeń (poza ograniczeniami technologicznymi), co powoduje, że zazwyczaj wymiana komunikatów pomiędzy internautami jest barwniejsza i śmielsza.
 • Interaktywność w świecie kontaktow online stanowi prawdziwą rewolucję w związkach międzyludzkich, ponieważ można w pełni cieszyć się korzyściami kojarzącymi się z zawieraniem kontaktów w rzeczywistym świecie, jednocześnie nie inwestując tyle i szybciej osiągając zamierzone cele.
 • Anonimowość łagodzi ryzyko związane z działaniami podejmowanymi w sieci, zmniejsza podatność na zranienia i minimalizuje znaczenie norm społecznych.

Wszystkie cechy wskazujące na atrakcyjność sieci powodują, że ludzie czują się pewniejsi i swobodniejsi, co może się przyczyniać do łatwiejszego zawierania kontaktów nie tylko w celach towarzyskich, ale także szukania pomocy profesjonalnej. ‘Potrójny Motor A” (ang. ‘Triple A Engine’)Cooper opisal ten rodzaj siły przyciągania do Internetu za pomocą określenia ‘potrójny motor A” (ang. ‘Triple A Engine’) od słów:

 • Accessibility (łatwość dostępu),
 • Affordability (niedrogi dostep),
 • Anonymity (anonimowość) (Cooper, 1998, Cooper, Griffin-Shelley, 2002; Cooper i inni, 2003).

Te trzy cechy Internetu powodują, ze obecnie ogromna liczba ludzi regularnie korzysta z komunikacji elektronicznej. W literaturze przedmiotu często też zwraca się uwagę na kolejne dwie cechy komunikacji internetowej takie jak:

 • szeroka akceptacja internetu (ang. Acceptability) (King, 1999),
 • możliwość próbowania funkcjonowania w różnych rolach (ang. Approximation) (Ross & Kauth, 2002),

co tworzy w efekcie ‘pięciokrotny motor A’ (Skowroński i inni, 2007; Skowroński, Nowicka, 2007). Zwłaszcza ostatnia cecha – możliwość bezpiecznego próbowania siebie w różnych rolach i kontekstach, bez ryzyka konsekwencji 

Technologia porozumiewania się w Internecie jest kluczową kwestią w kontekście pomocy psychologicznej i seksuologicznej, ponieważ poradnictwo online to taki obszar pracy, gdzie praktycznie nie można oddzielić narzędzia interwencji od treści tej interwencji, gdyż sama technologia porozumiewania się w Internecie w sposób bezwyjątkowy łączy te dwa aspekty zjawiska.

Na chwilę obecną, mimo ogromnego postępu, technologia nadal oddziałuje na jakość interakcji w procesie poradnictwa internetowego. Zdarzają się trudności techniczne, niejasne komunikacyjnie sytuacje, czy wręz zerwanie połączenia, co należy uwzględnić i czasem wręcz antycypować w trakcie pracy terapetycznej. Zdarza się, ze klienci personifikują komputer jako trzecią osobę w interakcji terapeutycznej, albo obarczają terapeutę winą za jakiekolwiek ograniczenia techniczne, jako umyślne działanie ze strony psychologa. Zwłaszcza osobom z małym doświadczeniem pracy online łatwo mogą przytrafić się sytuacje, kiedy kontakt z terapeutą wydaje się ulotny, spłycony, a co najważniejsze, trudny do umiejscowienia w realiach psychicznych.

 • Preferowany kanał to ten, który zwykle klient wybiera jako najlepszy do pracy online i który jest używany, kiedy połączenie jest sprawne. Może to być email, komunikator głosowy, Skype głos, Skype kamera.
 • Awaryjny kanał komunikacyjny jest uruchamiany w momencie zaistnienia problemów technicznych. Może to byc email (jeżeli nie jest to preferowany kanał), telefon stacjonarny, jeżeli klient wyraża na to zgodę, albo nawet telefon komórkowy.

Profesjonalny terapeuta online zawsze oferuje preferowany i awaryjny kanał komunikacyjny.

Potencjalne grupy klientów psychologicznych i seksuolgicznych dzielą się zasadniczo na 2 grupy:

 1. osoby, które z określonych powodów mają ograniczone fizyczne możliwosci udania się do specjalisty
 2. osoby, które z określonych powodów wolą kontakt przez Internet.

Do takich grup można zaliczyć:

 • osoby, które ze względu na silne i/lub negatywne emocje, w tym lęk, wstyd i zażenowanie związane z posiadanym problemem, nie mają odwagi na kontakt bezpośredni z terapeutą, a Internet jest wtedy bardzo bezpiecznym sposobem niwelującym konieczność ekspozycji. Ta sytuacja może w szczególny sposób być korzystna w obszarze problemów i trudności seksualnych, oraz wszelkich innych trudności, które uruchamiają emocje utrudniające przyjście do gabinetu tradycyjnego.
 • osoby pozostające w domu i wychowujące dzieci. Coraz wiecej klientow to mamy na pełen etat, którym trudno wyrwać się z domu na kilka godzin.
 • osoby pracujące w godzinach utrudniających przyjście do gabinetu za dnia oraz osoby, których intensywna praca utrudnia znalezienie czasu na pójście do gabinetu fizycznego.
 • osoby młode, ponieważ komunikacja internetowa jest dla nich naturalna i łatwa.
 • osoby z niepełnosprawnością fizyczną, utrudniającą przemieszczanie się,
 • osoby z trudnosciami słyszenia i głuche.
 • osoby niewidome, dla których kontakt niewerbalny nie ma znaczenia (z asystą sprzętu głosowego)
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, izolowanych, gdzie nie ma dostępu do pomocy psychologicznej ani seksuologicznej.
 • osoby, które przebywają w środowisku bardzo etykietującym i piętnującym udanie się po pomoc profesjonalną, i w takiej sytaucji kontakt przez Internet jest bardzo bezpiecznym rozwiązaniem
 • osoby, które znają prywatnie dostępnych terapeutów w określonej przestrzeni geograficznej i Internet pozwala wyjść poza ich lokalne środowisko.
 • osoby przebywające w więzieniu, skazane na przyklad za przestepstwa na tle seksualnym (gwałt, napastowanie dzieci), dla których terapia online może być dodatkową szansą na resocjalizację funkcjonowania seksualnego.

Terapeuta zawsze powinien ocenić, czy osoba kontaktująca się, może zostać zakwalifikowana do pracy online, czy też wymaga kontaktu bezpośredniego w tradycyjnym ujęciu

Grupy ryzyka, gdzie doradca może odmowić pracy online i zaproponować umówienie się bezpośrednie stanowią:

 • osoby o poważnych skłonnościach samobójczych
 • osoby psychotyczne, leczone psychiatrycznie
 • uzależnione od alkoholu i/lub narkotyków
 • osoby wymagające leczenia farmakologicznego i ścisłej kontroli lekarskiej
 • osoby posiadające bardzo słabe umiejętnosci komunikowania się w formie tekstowej. Wtedy preferowana forma to rozmowa internetowa, a nie email.
 • osoby niepełnoletnie, zwłaszcza poniżej 15 roku życia, jeżeli problem dotyczy seksualności klienta. W takim przypadku terapeuta potrzebować będzie zgodę opiekunów prawnych, jeżeli dojdzie do zawarcia kontraktu terapeutycznego.
 • osoby wymagające głębszych form interwencji terapeutycznej.

Jeżeli jesteś w grupe ryzyka to nie oznacza to, że automatycznie zostaniesz poproszony/poproszona o umówienie się na spotkanie twarzą w twarz, ale wtedy należy oczekiwać, iż terapeuta online więcej czasu poświeci na etap diagnostyczny i oceniający możliwości osoby do efektywnej i skutecznej terapii online. W takich wypadkach ostateczna decyzja bedzie uzależniona od treści prezentowanego problemu, zasobów psychologicznych klienta, oraz dostępnej opcji technologii komunikacji.

Poradnictwo przez Internet zawiera wyraźne zalety, ponieważ redukuje wstyd, obawę przed oceną i zażenowanie. Gabinet online to miejsce, gdzie możesz łatwiej się otworzyć i swobodniej pracować nad swoim życiem. To bezpieczny i dyskretny sposób radzenia sobie z trudnościami i problemami.
  Oferuję nowoczesne modele pracy psychologicznej online w ujęciu poznawczo-behawioralnym, analizy transakcyjnej i terapii Gestalt, w następującym zakresie tematów i trudności psychologicznych i seksuologicznych:
 
1. Rozwój osobisty.
Praca online jest wskazana, jeżeli masz poczucie, że nie wykorzystujesz swoich zasobów, talentów i potencjału, że pragniesz czegoś więcej lub chcesz zmienić kierunek, w jakim podążasz w swoim życiu. Albo kiedy zastanawiasz się, co masz do zaoferowania sobą, lub kiedy wątpisz, czy możesz mieć radosne i satysfakcjonujące życie. Jeżeli zadajesz sobie pytania typu: „po co to wszystko?”, lub „Jak znaleść wyjście z obecnej sytuacji?”.
2. Tematy decyzyjne
Mogę zaoferować Ci nowoczesne i wysoce skuteczne podejście w procesie podejmowania ważnych decyzji, kiedy wahasz się, w która stronę pójść dalej, albo masz poczucie, że wybór jest zbyt złożony lub trudny. Albo kiedy po prostu nie wiesz od czego zacząć, żeby wybrać właściwie.
3. Trudności z jedzeniem i kontrolą potrzeby odżywiania.
Istnieją juz modele pracy online, jeżeli masz podejrzenie, ze to może być anoreksja lub bulimia, że tracisz poczucie kontroli nad tym, co jesz, ile jesz i kiedy jesz, albo że ‘zajadzasz’ swoje problemy. Czasem wskazana może być praca bezpośrednia w gabinecie, ale to zależeć będzie od etapu diagnostycznego. Nie obiecam Ci czegoś, czego online nie można zrobić, ale też jasno dam znać, w jakim zakresie możemy pracować przez Internet.
4. Melancholia, brak energii, obniżony nastrój.
Może być wiele przyczyn obniżonego i melancholijnego nastroju, więc możemy przejść etap diagnostyczny, po czym, albo jasno określę, że możemy pracować online, albo też zachęcę Ciebie do kontaktu bezpośredniego, czy to z psychologiem, czy lekarzem.
5. Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego.
Praca przez Internet jest bardzo skuteczną formą pracy nad sobą, uczenia się radzenia sobie ze stresem, wcielania zasad zdrowego stylu życia, rozwijania prozdrowotnych nawyków w funkcjonowaniu. Jeżeli masz trudności w tym obszarze, to oferuję wypróbowane metody pracy.
6. Objawy psychosomatyczne.
Jeżeli cierpisz na objawy fizyczne, takie jak bóle głowy, żołądka, mdłości, duszności, palpitacje, itp., i wykluczona została choroba somatyczna, jako przyczyna, to może okazać się korzystna dla Twojego zdrowia i samopoczucia konsultacja online. Objawy rozregulowania funkcji fizjologicznych często łączą się z problemami emocjonalnymi i osobowościowymi, więc warto coś z tym zrobić.
7. Kontrola emocji, nawyków i zachowań.
Jeżeli robisz rzeczy, które wydają się Tobie nierozwojowe, które ograniczają Cię i blokują, lub kiedy widzisz, że inni cierpią z powodu tego co robisz.
8. Poradnictwo par i małżeństw.
Można skutecznie pracować online w zakresie tematów dotyczących zwiazków i rodzin. Jeżeli jest coś, co Cię męczy i przeszkadza w byciu w związku z drugą osobą, jeżeli dzieje się coś, co Cię niepokoi, albo jeżeli nie potraficie porozumieć się, to praca online jest dobrym wyborem.
9. Mediacja par.
Jeżeli doszło do czegoś co stawia pod znakiem zapytania przyszłość związku, lub macie poczucie, że tak dalej Wasz związek nie może już funkcjonować. Albo decydujecie się przygotować na rozwód bez traumy
10. Edukacja seksualna.
Poradnictwo online jest wysoce skuteczną i szybką formą pomocy, jeżeli masz pytania z zakresu seksualności, na które nie znasz odpowiedzi, albo nie masz pewności, ze znasz właściwą i pełną odpowiedź. Albo kiedy niepokoisz się o rozwój psychoseksualny swojego dziecka. Bardzo wiele problemów seksualnych rozwija sie na podłożu  fałszywej lub wykrzywionej wiedzy na temat seksu, płciowości, męskości i kobiecości.
11. Konsultacje seksuologiczne.
Gabinet internetowy oferuje bardzo dobre i sprawdzone metody diagnozy i konsultacji w zakresie szerokiego wachlarza tematów seksuologicznych, w tym współżycia seksualnego, doboru parnerskiego, trudności podczas aktywności seksualnej, itp. Możesz otrzymać jasną odpowiedź, co zrobić, by Wasz seks był udany, radosny i ciekawy.
12. Terapia seksuologiczna w ujęciu poznawczo-behawioralnym.
Jeżeli Twoje funkcjonowanie seksualne, zachowania, pragnienia, czy fantazje są źródłem rozczarowania, frustracji i cierpienia, to możliwe jest oferowanie pomocy online. Zawsze też jasno dam znać, czy praca online rokuje dobrze, czy też wskazana jest bezpośrednia wizyta.
13. Antykoncepcja, planowanie dziecka, trudności z zapłodnieniem (wykluczone przyczyny somatyczne), decyzja adopcyjna.
Poradnictwo online to bardzo dobry wybór, kiedy pragniesz porozmawiać w kwestii planowania rodziny.
14. Seks nietypowy
Jeżeli masz poczucie, że Twoje preferencje seksualne są poza głównym nurtem, lub kiedy masz obawy, że Twój partner może nie zaakceptować tego, czego pragniesz w seksie, to poradnictwo online oferuje nowoczene modele pracy.
15. Mniejszości seksualne
Poradnictwo online jest bardzo dobrą formą konsultacji dla osób reprezentujących mniejszości seksualne, ponieważ Internet pozwala na zachowanie anonimowości i zachęca do otwartej rozmowy. Zapraszam do kontaktu.
 • magistrem psychologii (Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 1995). Temat pracy magisterskiej: Wybrane rodzinne uwarunkowania relacji młodych dorosłych z płcią przeciwną
 • doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2002). Temat rozprawy doktorskiej: Funkcjonowanie seksualne młodych dorosłych w odniesieniu do normy seksualnej
 • seksuologiem klinicznym (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Warszawa, 2003)
 • psychoterapeutą (The National Council of Psychotherapists, Wielka Brytania, 2009)
 • ukończyłem dodatkowo szereg szkoleń i studiów podyplomowych (1996-2009), w Polsce i za granicą, które przygotowały mnie do pracy w zakresie poradnictwa i psychoterapii